זהו שיר על מרחק

מרחק שדחק

שהקריב וקירב בו בזמן

והקירבה נעשתה כמעט מוחשית

וגילתה את מה שנסתר

והסתירה את מה שנגלה לעיני

לאמת צדדים רבים

והאהבה היא אמיתית

כל עוד היא מקלפת את הקליפות

ומשאירה את הפרי בשלמותו

כי מתחת לשכבות שלנו

יש משהו חסר זמן

וחסר התלבטות

המביא אותנו אל המקום

ששנינו כמהים אליו כל כך

גם אם ארכה הדרך

והשביל איננו מסומן

ושמש מלהטת את גופינו החשוף

שהיה עסוק

בלעשות אהבה

ופחות בלחוות את פעימותיו

שחסרו לא פעם

ואבדנו עצמינו לדעת

כי פער גדול קירב ביננו

ואתה התרחקת

כבר לא אותה התחושה

הכאב מרפא הרבה שקרים

והאמת עודנה אילמת

כי משהו נחרץ באותו הרגע

ושם גורלנו בו