הודיה כהן

בת 17.5, דרומית, כותבת גם באתרים 'ביכורים' וב'ללא תולעים' "איך אמא אדמה לא מפייסת בין בניה"(סגיב כהן, מרגלית צנעני.

יאוש מהירוקה

גדלתי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה