מבט הוזה, מבולבל,
לא מוצא את עצמו בכלל
חושב שאולי טעה בעולם
והמקום שאליו הוא שייך כבר לא קיים

מבטיו הטועים נשלחים לחלל
מסתכל סביבו דיי מתוסכל
המקום הזה מלא סודות מוזרים
וכל החיים מסביבו לו זרים

ממשיך לבחון, כלום לא שייך
ממשיך לבדוק, הכל הלך
לא מוצא דבר אמין
לא רואה חיים יפים.