נ ז

שמש כמו ירח

דמעות מלאו עיניך אלוקיי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה