נ ז

שיחת חולין, תלמיד חכם

אני מכהה שיניו

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה