וכשהדמעות זלגו ממני
כשהבכי אלי אז בא
כשהעצב השתכן גם אצלי
ומחק ממני את השמחה הרבה

בכיתי בכי עצוב, בכי שורף נשמות
בכיתי כי לא יכולתי אחרת, לשוב
בכיתי כל נשמתי כבר שרופה
בכיתי כל היום רק שוב ושוב

בכיתי ועודני בוכה, בכי מיואש
לא יכולה להיות שמחה
בוכה בכי של ממש
הבכי את כל כולי כובש,
הבכי הזה אותי מייאש.