אלוהים, תסביר לי - האם אני רעה?!
מדוע העולם הזה מתנהל כל - כך זוועה?!
עשינו משהו אכזרי, שאנו כך נענשים?
מדוע העולם הזה גורם רק סבל לאנשים?

אלוהים, אם אתה שם - תסביר לי -
למה? למה העולם הזה לא מתאים לי?
אני הריי מאז ומתמיד קיימתי את המצוות
ותמיד לך ניסיתי - לשמור על ארץ האבות

אלוהים, אתה שם? תשלח לי סימן ממרום
אני רוצה ביטחון - שאתה לא דימיון.
אלוהים - בבקשה! מתחננת להסבר!
אלוהים, למה, העולם אינו אחר?!