שר ממשלתי, אדם מלא רגש
מדברים עליו הרבה, כבר מאמש
נרצח על ידי מחבלים, ימח שימם
שידיהם כבר מלוכלכות מהדם


ביום שזה קרה
זה היה נורא
וכל האווירה
נהייתה כל-כך שחורה


כל העם אזי בכה
את הנפש שנקברה
אדם מלא ברגשות
שלא היסס, ללא חששות


ביום שזה קרה...


ועכשיו עליך מדברים בכל שנה
כמה טוב ואוהב היית למדינה
כמה שלנו עכשיו אתה חסר
עליך אגיד "שלום, שלום חבר"