מאי הקטנה

רק על עצמי לספר ידעתי, צר עולמי כעולם נמלה.

כיפורים

ללא שם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה