מאי הקטנה

רק על עצמי לספר ידעתי, צר עולמי כעולם נמלה.

ללא שם

כיפורים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה