נשמה אבודה
במרחבי החושך.
האינסופי,
הענק
שואפת לאור
לצאת מהאופל
מנסה להגיע.
לשחקים.
מנסה.
ונכשלת...