דלת אל הלב נפתחה
הדלת פתוחה היא מאוד
היי! תכנס גם אתה
תכנסו, תכנסו, אפשר עוד!

הדלת נפתחת לכולם
לכל מי שעד עכשיו היה בחוץ
הדלת שייכת כעת גם
לכל מי שלא היה לה נחוץ

כולם! תכנסו במהירות!
לפני שהיא שוב תיסגר!
כולם! זוהי לא טעות!
מהר! מסכן מי שיאחר...

______________________________

מוקדש לכל האנשים שעד עכשיו התביישתי מהם ופתאום אני כבר מדברת...