פלונית כל ישראל אחים

מאמינה שצריך לחפש את האור, לגלות בתוך החוסר... כולנו יודעים זמנים קשים השא-לה אם כולנו יודעים להתעלות מהם?

לבני: מציאות חדשה

ללא שם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה