ממשיכה עם החוט -שהנחתי אי שם

מרימה לחיקי

מושכתו בידי

יודעת גם אם ינוח- לא ינתק לעולם

(בהשראת קהלת ד´ יב´(