גדלתי

אני אמא

לשניים...

לפעמים זה מוזר לי.

הרי אני הקטנה במשפחה

ופתאום אחראית ומטפלת בשני זאטוטים שלי..

ומהיכן הכוחות לקום בלילה

ולשים גבולות לגדול...

להיות פתאום משענת עבור משפחתי

וגם להתמלא בכוחות עבורי

שינוי גדול

מבורך

בעז"ה שאהיה ראוייה לכך.