עוד יום עובר

פסח עבר

ספירה מתחילה

יום יום ללא אומר

סופרים העומר.

בילבול שמחה עצב

אביב קיץ סתיו

סופרים באמונה

מאמינים בספירה

מתפללים לסופר ומונה

שיאהב שיחוס וימנה.