בין הלבטים חוששת לפעמים עיניים עוצמת (אבל אח"כ מפחדת לפתוח). מין תקופה מבולבלת מחשבה גוא-לת (אבל מי אמר שהיא הכרח?) מתלבטת, מדלגת לפעמים זורחת יש מין יופי בהרגשה הזו עם הדופי (ופעם גיסי אמר אתה מהורהר סימן שאתה קיים) לפחות יש קרן אור מהימנה הבוטח בה' בצורה קבועה חסד יסבבנו והרבה תקווה       על סף ט' באב (למרות שזה רק קצת קשור.....)