רואה את הטוב מציץ עליי

מחייך.

הוא לא בדמיון

הוא אמיתי

ושלי

וקיים.

אמת.

 

 

מוקדש למי שלימד אותי טוב מהו.....