מרחבי י-ה ביקשה נפשי לחפשם במרחבי ארצי יצאתי בתוך מסע ניגלה לי זאת: הגבולות שלי הן, לארץ אין סוף.     לאחר טיול של שלושה ימים בג'יפ מהחרמון לאילת......