יש זמנים כאלה כשקורה משהו שלא רציתי... אני לא יודעת איך להגיב... פשוט לא יודעת. פעם ניסיתי לעשות שרשרות מחרוזים קטנים כחולים, החרוזים לא דיברו. הם רק הצטרפו אחד לאחד בדממה. הם הביטו בי שותקים והראו לי את גוונם הכחול אולי רצו לרמוז משהו. אני לא יודעת. שיעורי נהיגה מוזרים עם בכי ושירים של אלביס. שיחות נפש עם המורה על למה ואיך, ואין תשובות. נסיעה בבוקר לאחר לילה לבן אני נוהגת המורה בודק שהכל יעבור בשלום יורדת מהאוטו מתבלבלת מהרהרת מערערת ובסוף חוזרת למקום הטבעי לי לעצמי