אנא א-לי עשה אותי כלי לשליחותך
למדני הכשרני להכיר ולהכיל
כוחות הנפש שלי.
זכני להפעילם ולהאמין בהם
תן בי ענווה ללמוד דברים חדשים
תן בי תקווה להאמין
תן בי הכוח להפעיל
א-לוקיי מלא אותי בתבונה דעת וחכמה
חשוף אותי לצפונות הבריאה
קרב אותי אל א-ל
קרב אותי אליך
קרב אותי אליי
אל צלם א-לוה שבי