המים זורמים ממני והלאה

ורציתי אותם א-ליי.

 

ברחוב הומה לרוב

שקט היום.

 

דימיתי מים סביב

מלטף וגומל-

האחרים....

 

, אך עדיי הוא סבב

ועצר על הסף.

כאילו לא רצה להגמיע

ושמא אני אינני רוצה לרוות?

 

שלחתי עלה א-ל מקור המים

ופתאום גיליתי.

איך ירוק וכחול משתלבים