פכפוך מי הממטרה

מזכירים לי געגוע

ליורה שירה

ונעלם.

בתפילה לגשמי ברכה....