מתעוררת לצלילי טיפות חיינו

נדמה שחזקים מאיתנו

מחפשת רגע ללא גשם

שאוכל לרוץ החוצה

ולהשקיף על הגשם מרחוק

לגלות שהם טעו ואני לא מסוכר-

לא נמסה ומצליחה להחזיק מעמד

נרטבת קלות

רועדת חליפות

עיניי נישאות מבלי שארגיש

ומבין עננים מבחינה בך.