מיקי ספיר

תכלת דומה לים..

חלל ריק

שנדע להעריך את הדברים הקטנים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה