מיקי ספיר

תכלת דומה לים..

שנדע להעריך את הדברים הקטנים

כנרת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה