לאור התגובות על "כישלון" החלטתי להרחיב. "הכישלון שלי הוא היותי בן אדם, ההצלחה שלי היא התגובות שלכם".