אתם כותבים על רגשות

כאילו היו בלון מנופח

או צלוחית זכוכית מלוכלכת.

 

מחפשים בין השורות

תשובות

סיפורים

חוויות.

 

פותחים בשאלה

מפריחים משאלה

סימן שאלה (?)

 

אל תפסיקו אנשי הכותבים

אל תפסיקו עד שתמצאו אותה

אפילו אם יעלה בעוד שעת שינה

המשיכו

זו שעתכם היפה ביותר.