פיוז לא קפץ פיוס פתאומי איך פתאום הלבד שלוו חופשי'ה לא לחכות שהסוף יגיע הוא כבר פה.