הייתי במחוזות הירוקים, אי שם בגליל... עכשיו אני חוזרת למדבר שלי למצוא את הירוק בחיים שלי......