ניצבת כאן

מול כינורות

קוראת אותיות נשמתך

לצלילי ירושלים הזכים.

ביררתי לעצמי...

 בררתי ממני העצבות

הקנאה והכעס

בריתי לתוכי

אהבה,רוגע

הבנה ושלווה..

ראיתי לפתע מבטך המהיר

מצד לצד.

הרגשתי את נפשך המיוסרת

וניסתי לנחמה.

ומתוך תפילות ולחשים,

דממות ומבטים

עלית א-ל על

-  לא   בסערה  

השמימה

ואני מביטה על השובל שנותר מאחרוייך

תוהה עליו

חושבת עלייך

ומחייכת בנוגות...

 

לעילוי נשמת ברוריה בת ציפורה

ת.נ.צ.ב.ה

אסרו חג סוכות יום שישי התשסה