אלול נוגע בי שורף

כמעט ועובר

חומק

אלול כאן

המלך ניצב עליי

והתשובה אין?

שברי שופר

שוברים בי שברי הלב

ריחות הסתיו

אגרוף קמוץ פותחים בי

רפויה ושלווה נצבת בחרדה סמויה

אלול

אני לו והוא לי

הרועה בשושנים