בבוקר בטרמפ

איחל לי שכן

חורף בריא

ונזכרתי  לשמור על עצמי....