נדמה שעוברת שלב

עוברת ביחד איתך...

חדר אחד ריק פתאום

ודירה קטנה הולכת ומתמלאת

מתחילה ללבוש צורה של בית.

שידת הקש  פשוטה, ספרים אהובים

כסאות נעימים ושולחן ביתי.

צלילי קדושה סובבים את הבית

ומבקשת אם אפשר ,

שיכנס טוהר ושכינה  

לתוך הבית פנימה.