נחתה עלי'י שלווה לי לא ברור מאיפה היא באה, ולה לא ברור לאן היא הולכת....