הימים מתאספים ,מתמלאים

גם אני מתמלאת מחשבות

מנסה לאסוף אותם יחד.

 

להבין את השנה שחלפה

את השינויים ששהשתנו בחיי

הכוח שניתן לי להתעגל עם החיים ביחד

בשניים, בשמחת האהבה והשותפות.

 

באופק כבר מציצה השנה שתבוא לטובה

וכולי  סקרנות ותפילה

איך תהיה לנו השנה?

הלוואי שתהיה נפלאה..