במקום שנגמרות המלים

השקט והמבט נותנים את ההרגשה

שאמרנו יותר מכל מילה...

מוקדש לך!