במקום בו אני עכשיו

יש גם טועים

וחלשים בכאילו.

המקום כואב חזק ונפלא

מקום של השלמה עצמית

ולא רק עם עצמך.

סולחת מבקשת

מבקשת סולחת

עייפה מהחשבונות

מהספירות והמניות

נחתם.

אמת מה נהדר.