ערה

כבר אמצע הלילה

חושבת

שוכבת

בודקת אם הקטן מכוסה

ואם האיש חולם הרבה

מוצאת זמן

לגלות עניין

במה שקרה אתמול

ומה יהיה ,האם מחר ברגל שמאל?

מתחילה להתנמנם

כדאי למענכם

שאפנה לישון

ואקום עם אור ראשון