אושר  וגם נחת

דרכך ודרכי

משתלבות הן בדרך

-בורא הכל.

בכל מכל כל

ברך אותנו אבינו,

כי בך ישועתנו.

ביום של שמחת הלב

תפילה מפעמת...

 

 

מוקדש באהבת אמת לך.