לעת עתה ליבי מלא

עד גדותיו

נשפך ונמלא מחדש.

 

רוצה לשתף אתכם

להתרגש ביחד

ולא להיות חסרה

 

כמו משאבת דם

.שפועלת ללא לאות

 

כמו נר שמאיר

בלי חשבון, ומקרין...