אתה לא יודע כמה נחמד לדעת שאנחנו יודעים והידיעה ממלאת...      מוקדש לך יקר לי ... מהמקום שלנו...