יוסף מגן

גימלא י צהל כותב הרבה יצירות שירה למגירה מפרסם גם בבמה החדשה

תפילת הנגב

האור בקצה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה