יום חמישי

לילה

עוד מעט יציץ

יעלה השחר

  הבית יתמלא מלאכה

לקראת שבת המלכה

ערב שבת

לא נרגעת

עד שתבוא השעה

תכנס הכלה

השכינה תעטוף את ביתנו

במלוא הדרה

ואנו נהיה שונים פתאום

מקודשים

זוכרים ושומרים

 

אור לשישי כ"ח שבט התשס"ז