הימים שבאים חדשים

שינויים משנים אותנו

מציאות מתחדשת -מקודשת

יחד שכזה חווים בשניים

מתכננים ונמצאים פה זו ליד זה

מוצאים את השקט שברא

"ותחדש פני האדמה"