ופתאום זאת שוב אני במראה... מאושרת ושמחה אמיתית וכנה... הטוב מגיע עדי ויודעת אני כי כדאי... פותחת את הקונכי'ה מנסה להראות מה מרגישה. מתרגשת מתעוררת ומהססת.... זאת דמות נכונה? לא אשלי'ה?