עת פתחתי הסכר
ברחו המילים
כועסת שופכת לוחשת
מילותיי נעלמו לי
כאבי זרח לי


עת נפתח הסכר
גדל הכאב
שותקת דואגת נפתחת
זיכרונותיי הכאיבו לי
 בלי פחד


עת נסגר הסכר
לאט לאט
שטפתי כלים
מעט מעט
אספתי את עצמי לדעת
והכנסתי
כף וסכין כמעט