מטיילת בדמיוני הרחק

אך סגורה בתוך כותלי כיתה

משתדלת לחייך, להסתגל

רוצה להכיר את העומק

אך המירוץ הזמני

הנגישות הניידית

מרחיקות אותי מעצמי.

את הרגיעות שבי ביקשתי,

את השלווה דרשתי.

ולרגע נעצמו עיניי

התגלה לנגדי החשוב והפחות

שמעתי את החדר מלא בתקתוקים

אבל ראשי נשם עמוק

וגמע דומיית א-לוקים.