א-לוקיי

שוב אותה תחושה מוזרה

המנסה להשיגני

לרמוס את עצמותי.

מתפללת א-ליך ונעלמת

מחפשת אותי-איתך

ונופלת א-ל מחסום הדרמטיות.

איפה אני?

מתי אותי תשא-ל "אייכה"?

אני מחליטה לפרוץ מעגל

לעצור ,שיפסיק להסתחרר עליי.

בעזרת נשמתי

שאתה נתתי בי

האם אוכל?

 האם אמצא את הכוח שלי?

ושוב פתאום יוצא לו שיר

כמו פעם כמו אז...

אבל מי אני?

זו של פעם  או אולי

זו הברורה לעצמה

ששירים מעטה-נשכחו?!

הולכת אחר השא-לות

מצפה למצוא תשובות

ריבון עולמים- מקור הכל

לו לאחת כמוני- שלווה תכלול.

 

במילה "עטה" רציתי לשים מפיק אבל לא ידעתי איך...