חגית כ

לחיות את המהות...לשם הלב שלי מוליך...לחיות את האמת.

מעברים

הסחות דעת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה