מרוב מילים נשארתי ללא מילים.

מרוב תמונות נותרתי מחוקה

מרוב שמחה לא ידעתי לכאוב

מרוב תקווה ידעתי לאהוב.

 

 

מוקדש לאהוב !