אביב כבר כאן

זאת כבר חשים

האילנות הגבוהים

הפרחים הקטנים

השמחה הרבה,רק אותה

לגלות

לא פשוט,

אך אפשר.