ושוב ברגע של שמחה מופיעות ידיעות על פיגוע. ושוב כשוכחים מהדאגות נזכרים שזו היתה אשליה. ושוב הטלפונים לחברות ואיך פתאום נזכרים אחת בשניה... ושוב כאב חד ונמהר מנסה להרגע... ושוב פרקי תהילים על לשוני בקושי גדול. ושוב תפילה, זעקה לריבון עולם שמור עלינו...